Golf4Health

Golf4Health is een evenement wat geld ophaalt voor Health Promoters South Africa Trust. Bekende Nederlandse golfers zetten zich in voor deze organisatie en halen golfend geld op voor dit goede doel. Het is een organisatie zonder winstoogmerk die training geeft op het gebied van hygiëne en gezondheidsbevordering aan volwassenen en kinderen, die in de armere en onderontwikkelde gebieden van Zuid-Afrika leven. 

Deze scholing is essentieel omdat de Zuid-Afrikaanse statistieken ieder jaar een toename laten zien van kinderen en volwassenen die overlijden aan ziekten die te voorkomen zijn zoals buikgriep (diarree, uitdroging), HIV /AIDS en TB.

54down sponsort prijzen tijdens deze evenementen, daarnaast krijgt iedereen golfbal educatie en een golfbalfitting, daarnaast doneren we een bedrag. Op deze manier dragen wij bij aan wat voor ons zo gewoon is en in vele gebieden van Zuid-Afrika nog niet.

Meer informatie