Ladies Circle Nederland

54down is de samenwerking aangegaan met Ladies Circle Nederland, de internationale serviceclub voor vrouwen tot 45 jaar. Dit jaar organiseert LCNL voor de eerste maal een golfwedstrijd voor dames en wel op Lauswolt.
Net als andere projecten gaat ook de opbrengst van deze golfdag naar het goede doel, te weten Stichting (NF).

54down wil graag haar steentje hieraan bijdragen en stelt deze dag prijzen beschikbaar en doneert een percentage van de opbrengst aan stichting NF.
Daarnaast krijgen de deelneemsters een golfbalfitting en golfbal educatie.

Klik hier voor meer informatie